سوکاکو تاکدا

اُسنسه وشیبا (پدر آی‌کی‌دو) معدودی سال تحت تعلیم شخصی به نام سوکاکو تاکدا بود و از جمله شاگردان اصلی و مهم وی به حساب می‌آمد. می‌توان گفت که سیستم رزمی خاندان تاکدا تأثیر مهمی در پایه ریزی فنون آی‌کی‌دو داشته. برای همین مطالعه در سیستم رزمی این خاندان ، یعنی دایتوریو آی‌کی‌جوجوتسو؛  به ما درک بهتری نسبت به پایه‌های فنّی هنر رزمی آی‌کی‌دو ، می‌دهد. اگر چه موریهه وشیبا قبل از فراگیری دایتوریو در سبک‌هایی نظیر تن‌جین‌شین‌یوریو و یاگیوشین‌گان‌ریو و سایر سیستم‌های رزمی تبحر داشته.

سیستم رزمی دایتوریو ، قدمتی به اندازه 900 سال دارد و اختصاصاً در خاندانی از سلحشوران سامورایی به نام خاندان تاکدا نسل به نسل آموزش داده می‌شد. در منابع تاریخی آمده که توسعه اولیه این هنر جنگی به یوشی‌میتسو (1045–1127میلادی ، جد اعلای خاندان و از طبقه خاندان سامورائی میناموتو) باز می‌گردد. یوشی‌میتسو در مهارت رزم آی‌کی (هنری سرّی در خاندان میناموتو) تسلط داشت و با مهارت‌هایش ، سیستم رزمی خود را توسعه داد و اینگونه هنر جنگی خاندان تاکدا شکل گرفت و رفته رفته با مرور زمان ، توسط نوادگان یوشی‌میتسو توسعه یافت تا این که به عصر امروز رسید.

همانطور که بالا اشاره کردیم ، در عصر میجی با غلبه‌ی سلاح گرم بر سلاح سرد ، کارآیی بسیاری از سبک‌های رزمی زیر سؤال رفت و از این رو عصر میجی ، دوران رکود هنرهای رزمی است. طبیعتاً میراث خاندان تاکدا نیز در شرف فراموشی بود تا اینکه سوکاکو تاکدا با آموزش عمومی(در اواخر قرن نوزدهم) ،  میراث اجداد خود را از خطر فراموشی و دچار شدن به سرنوشت بسیاری سبک‌های دیگر، رهاند و آن را انتشار داد.

اگر چه امروزه این رشته به عنوان یک میراثِ فرهنگی رزم ژاپنی و روشی برای دفاع از نفس علیه خشونت به حساب می‌آید اما در گذشته ماهیتی متفاوت از میراث امروزی آن داشته. چراکه فنون جنگی برای نجات جان از نبردهای مرگ آور ، نیاز آن زمان بود و سیستم رزمی دایتوریو با توجه به مقتضی زمان یک روش جنگی برای خاندان تاکدا و افراد تحت قدرت آنان بود. خاندانی که در جریان‌های سیاسی نقش مؤثری داشتند و بر منطقه آیزو حکم می‌راندند.

تکنیک‌های عمومی این رشته شامل فنون پرتابی ،  قفل مفصل ، ضربه و فشار بر نقاط حساس بدن است که با استراتژی و راهبردِ «گونوسِن» و «روش آی‌کی» و "استفاده از نیروی حریف علیه خودش"عملی می‌شود.